Bestuursleden GSVB

C.E.N.M. Thijssen (Christa) – Voorzitter
R. Metz ( Rens)- Secretaris
P.P. van Bosse (Peter) – Penningmeester
Peter van Bosse is penningmeester van het GSVB. In zijn dagelijkse werk is hij algemeen directeur van Fakton. In die rol stuurt hij de partnerstructuur van Fakton aan en is hij binnen Fakton verantwoordelijk voor de HRM-portefeuille.Peter is samen met Anne van Eldonk ook trekker van het team Public Sector. Hij houdt zich bezig met het herpositioneren van gebiedsontwikkelingen en het herijken van samenwerkingsverbanden tussen publiek en privaat.Daarnaast houdt hij zich bezig met de gemeentelijke herzieningen van grondexploitaties. Peter is een veelgevraagd spreker en dagvoorzitter op congressen. Hij geeft les aan diverse opleidingsinstituten.
B. Moesbergen(Bart) – Lid
 Secretariaat Sandra van der Heide