Volgende bijeenkomst

Donderdag 14 september 2017:

Human Capital: De doorslaggevende factor voor overleven en duurzaam succes!

De Bouwagenda roept het uit: de sector staat voor grote uitdagingen; niet alleen moet
de bestaande woningvoorraad aangepast worden aan de vraagstukken rondom
duurzaamheid en klimaat, er is ook een vraag naar circa 100.000 nieuwe woningen per
jaar. Hoe gaan we die opgave realiseren?

Door de crisis waren we inmiddels gewend geraakt aan 50.000 nieuwbouwwoningen
per jaar en is de personele capaciteit daar door banenverlies op aangepast. De Bouwagenda
verwacht dat een deel van de verwachte volumegroei door een sterke procesverbetering
en innovatie gerealiseerd kan worden. Maar voor de rest is aantrekken van nieuw personeel
weer aan de orde.

Hoe halen we die capaciteit binnen? Is de sector interessant genoeg om die te verkiezen
boven andere met vaak mindere fysieke belasting? Hoe is het imago van de bouw- en
installatiesector voor starters op de arbeidsmarkt? Dat geldt niet alleen voor hen die
belangstelling hebben voor uitvoerend werk, maar zeker ook voor diegenen die later
complexe ontwerpvraagstukken moeten gaan oplossen en complexe processen moeten
kunnen aansturen. Is de sector voldoende bewapend in de “war for talent”? Is de cultuur
in de sector een stimulans om voor de sector te kiezen?

Maar naast aandacht voor het vergroten van de toekomstige capaciteit zal er ook aandacht
moeten zijn voor de huidige capaciteit. Steeds bijblijven in het vak en nieuwe technieken
eigen maken, maar tegelijk ook “soft skills” ontwikkelen om projecten op een andere
manier aan te kunnen pakken, in samenwerking met andere partijen en met meer
verantwoordelijkheden.
Alle partijen in de bouwsector hebben hiermee te maken, van de architect tot
het demontagebedrijf (voorheen “sloper”), van de loodgieter tot de domoticaleverancier.
Hoe gaan we hier mee om en hoe kunnen we van elkaar leren en zelfs hoe kunnen
we elkaar helpen hierbij?

De Bouwagenda heeft dit vraagstuk gebundeld onder het thema “Human Capital” en het is
daarmee één van de thema’s die over de 11 Roadmaps voor de verschillende bouwopgaven
heen ligt.

Claudia Reiner is ondernemer en directeur van een installatiebedrijf. Tevens is ze
vice-voorzitter van Uneto VNI, de branchevereniging van de installatiesector.
Binnen de branchevereniging en haar eigen bedrijf is het thema Human Capital voor
haar van strategisch belang. Ze werkt daar al jaren aan en draagt al jaren uit dat
anderen dat ook moeten doen. Mede daarom is ze de “trekker” van het thema
Human Capital binnen de taskforce van de Bouwagenda.

Als geen ander kan Claudia ons vertellen wat het thema betekent voor de sector,
voor de individuele bedrijven en voor de medewerkers. Hoe gaan we ervoor zorgen
dat we de uitdagingen voor de sector aan kunnen, wat we zelf moeten gaan doen,
wat we samen kunnen doen en wat we misschien wel van anderen gaan vragen.

Voor deze ontbijtsessie ontmoeten wij u dit keer op een nieuwe locatie:

Conferentiecentrum Drakenburg
Dr. Albert Schweitzerweg 1
3744 MG Baarn

U bent vanaf 07.00 uur van harte welkom voor het ontbijt, de ontbijtsessie
start om 08.00 uur en eindigt met ‘een glimlach op uw gezicht’ om
klokslag 10.00 uur.

Om mensen kennis te laten maken met het GSVB nodigen wij alle
leden voor deze bijeenkomst uit, gratis een gast mee te nemen voor
wie het lidmaatschap van het GSVB mogelijk ook interessant is.
Directeuren
uit de hele breedte van de sector zijn van harte welkom.

U kunt zich via de website www.gsvb.nl of per e-mail info@gsvb.nl aanmelden.

aanmelden

Nieuws

Jaarprogramma 2017

Donderdag 9 februari 2017
Donderdag 14 september 2017
Donderdag 16 november 2017